fbpx

Blog

Jira Software – najlepsze narzędzie do zwinnego zarządzania projektami 

Jira Software najlepsze narzędzie do zarządzania projektami

Wraz z rozwojem organizacji, realizowane projekty stają się coraz bardziej złożone, a monitorowanie postępów prac, prowadzonych przez wiele zespołów jednocześnie, może sprawiać trudności. Z pomocą przychodzi Jira Software – narzędzie do zwinnego zarządzania projektami (Agile Project Management), stanowiące nieodłączny element współczesnych operacji biznesowych.

Producentem Jira Software jest firma Atlassian, której Eyzee S.A. jest Gold Solution Partnerem

Jira Software – do czego służy? 

Jira Software to narzędzie do zwinnego zarządzania projektami, które umożliwia efektywne planowanie, realizowanie i monitorowanie postępów prac. Często wykorzystywane jest przez zespoły tworzące oprogramowanie, ale można skonfigurować je tak, by odpowiadało potrzebom każdego innego projektu. Dzięki swojej elastyczności Jira Software znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach, nie tylko IT.

W Jira Software tworzy się projekty, które zawierają zgłoszenia/zagadnienia (issues). Każde zgłoszenie reprezentuje zadanie (task), błąd (bug) lub funkcję (feature), które należy zrealizować lub rozwiązać. Kwestie te można dostosować do konkretnych potrzeb projektu poprzez tworzenie dedykowanych typów zgłoszeń (np. wniosek o zakup sprzętu, zagadnienie wydajnościowe lub wniosek akceptacyjny).

Jira Software posiada szereg funkcji ułatwiających zespołom współpracę nad projektami, do których należą takie rozwiązania jak tworzenie podzadań, komentowanie zgłoszeń i dołączanie do nich dowolnych plików. Ponadto Jira Software dostarcza zaawansowane narzędzia do raportowania i analizy, które pozwalają śledzić postępy prac i identyfikować obszary wymagające poprawy. 

Dlaczego warto używać Jira Software? 

1. Zwinne zarządzanie projektami (Agile Project Management) 

Jira Software dostarcza zestaw narzędzi, które pomagają zespołom organizować pracę w zwinny sposób. Pozwala tworzyć i zarządzać historiami użytkowników (stories), sprintami, pulą planowanych zadań (backlogs) i pozostałymi artefaktami. 

2. Personalizacja 

Jira Software umożliwia zespołom tworzenie niestandardowych przepływów pracy (workflows), pól (fields) i ekranów (screens). Oznacza to, że mogą dostosować ją do konkretnych potrzeb i procesów. 

3. Integracja 

Jira Software można zintegrować z szeroką gamą zewnętrznych narzędzi i usług, w tym Git, Jenkins, Teams czy Slack oraz innymi produktami firmy Atlassian, np. z Confluence, Bitbucket i Jira Service Management (dawniej Jira Service Desk), co usprawnia współpracę i komunikację. 

4. Raportowanie 

Jira Software udostępnia szereg raportów, w tym wykresy spalania (burndown chart), wykresy prędkości zespołu (velocity) i raporty sprintu, które ułatwiają monitorowanie postępów i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Zalety Jira Software 

Korzystanie z Jira Software do zarządzania projektami ma wiele zalet. Oto niektóre z kluczowych korzyści: 

Zwiększona wydajność 

Jira Software zwiększa wydajność zespołów, udostępniając im platformę do śledzenia zadań (tracking) i zarządzania nimi. Pozwala to uniknąć powielania działań i ograniczyć czas poświęcany na prace administracyjne. 

Ulepszona współpraca 

Jira Software usprawnia współpracę i komunikację wewnątrz zespołu, umożliwiając komentowanie zadań, udostępnianie plików i monitorowanie postępów prac w czasie rzeczywistym. 

Większa widoczność 

Jira Software zapewnia zespołom lepszy wgląd w realizowane projekty, gwarantując, że zostaną ukończone na czas i w ramach budżetu. 

Dostosowywanie 

Jira Software oferuje duże możliwości konfiguracji, dzięki którym zespoły mogą dopasować ją do indywidualnych potrzeb. Pozwala to pracować wydajniej oraz poprawić ogólne wyniki projektu. 

Jak korzystać z Jira Software? 

1. Tworzenie projektu 

Aby rozpocząć pracę z Jira Software, musisz utworzyć projekt. Projekt reprezentuje zbiór zagadnień związanych z określonym celem. Aby utworzyć projekt, musisz określić nazwę projektu, klucz projektu (project key) i kierownika projektu (project lead).

2. Tworzenie zgłoszeń, zagadnień, spraw (issues) 

Po utworzeniu projektu możesz rozpocząć tworzenie zagadnień/zgłoszeń/spraw. Oznaczają one zadanie do realizacji, błąd lub żądanie funkcji, którą należy wykonać. Możesz utworzyć zgłoszenia, klikając przycisk „Utwórz” w Jira Software. 

3. Zarządzanie problemami i incydentami 

Jira Software udostępnia szereg narzędzi ułatwiających zarządzanie problemami i incydentami. Pozwala przypisywać je członkom zespołu, jak również nadawać im właściwy priorytet. Narzędzia do raportowania ułatwiają śledzenie postępów w ich rozwiązywaniu.

4. Tworzenie przepływów pracy (workflows) 

Jira Software umożliwia tworzenie niestandardowych przepływów pracy (workflows), które definiują kroki niezbędne do realizacji danego zgłoszenia lub procesu. Przepływy pracy mogą być proste lub złożone i obejmować wiele etapów i zatwierdzeń. Jira Software posiada różnorodne funkcje automatyzujące.

5. Dostosowywanie pól 

Jira Software pozwala na tworzenie niestandardowych pól do przechowywania informacji specyficznych dla danego zgłoszenia.

Jira Software FAQs – Często zadawane pytania 

Czy korzystanie z Jira Software jest bezpłatne? 

Jira Software jest oprogramowaniem płatnym, jednak firma Atlassian oferuje bezpłatny okres próbny. Dostępna darmowa wersja dla maks. 10 użytkowników nie posiada pełnej funkcjonalności. Więcej na temat licencji znajdziesz w artykule Licencje Atlassian oraz Licencje Atlassian: Jira, Confluence – Cena

Czy mogę używać Jira Software do projektów niezwiązanych z oprogramowaniem?

Tak, Jira Software można wykorzystać do realizacji każdego rodzaju projektu, pracy lub procesu. 

Czy Jira Software integruje się z innymi narzędziami? 

Tak, Jira Software integruje się z szeroką gamą zewnętrznych narzędzi i usług, w tym Git, Jenkins, Teams czy Slack oraz innymi produktami firmy Atlassian, np. z Confluence, Bitbucket, Jira Service Management (dawniej Jira Service Desk). Tysiące dodatków do Jira Software można pobrać z Atlassian Marketplace.

Czy mogę dostosować Jira Software do swoich potrzeb? 

Tak, Jira Software daje duże możliwości konfiguracji. Pozwala tworzyć niestandardowe typy zgłoszeń, przepływy pracy i procesy, automatyzacje, pola i ekrany. Funkcjonalność systemu można rozszerzyć, integrując go z najpopularniejszymi aplikacjami na rynku. 

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Call Now Button